حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1403

حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1403

حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1403 در پاویونی همراه با تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیا...

ادامه مطلب

بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1402

حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1402

حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1402 به همراه مرکز راهبری ستاد...

ادامه مطلب