واحد امور فناوران شبکه تبادل

برقراری ارتباط با فناوران، شناسایی و ارزیابی آن ها و معرفی فناوران متناسب با تقاضاهای صنعتی شناسایی شده توسط واحد امور کارگزاران

این واحد علاوه بر شناسایی فناوران و معرفی آن ها به حوزه های صنعتی مختلف متناسب با نیازهای شناسایی شده مسئولیت حمایت های مالی از قبیل اعطای تسهیلات برای فعالیت های R&D و تجهیز خط، تست و ارزیابی و… و همچنین حمایت های غیر مالی از قبیل رصد فناوری و تحلیل پتنت را به عهده دارد.

ایجاد بانک فناوران شامل شرکت های فناوران(دانش بنیان و نانویی) از دیگر مسئولیتها و فعالیت های این واحد می باشد.

برقرار ارتباط با مراکزی از قبیل پارک های علم و فناوری، پژوهشگاه های صنعتی، دانشگاه ها و شهرک های فناوری با هدف شناسایی فناوران از مسئولیت های این واحد می باشد.

روند اجرائی واحد امور فناوران

Real time stats

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Multilingual & translatable

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.

Less plugins needed

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Amazingly responsive

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Community builder

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Easy to use interface

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.