nanoTEN Search

واحد فناوران شبکه تبادل فناوری، وظیفه شناسایی و معرفی فناوران توانمند به واحدهای صنعتی را بر عهده دارد. شناسایی فناوران توانمند با تجربه موفق صدها پروژه قبلی و یا بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی فناوران (شرکت‌های نانویی، دانش‌بنیان و همچنین شرکت‌های فناور توانمند) انجام می‌شود.
اگر پس از جستجوی گسترده، فناور (فرد/ شرکت) توانمندی شناسایی نشد، تقاضای صنعتی به برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری معرفی می‌شود.
درحالی که واحد فناوران فعالانه به دنبال فناورهای (فرد/ شرکت) توانمند جدید می‌گردد، این واحد همچنین مشتاقانه از پتانسیل‌های جدیدی که بدون ارتباط با یک تقاضا یا پروژه خاص به جمع ما می‌پیوندند، استقبال می‌کند. صرف نظر از اینکه چگونه به جمع فناوران (فرد/ شرکت) توانمند ملحق می‌شوید، واحد فناوران از شما استقبال می‌کند.

روند اجرائی واحد امور فناوران

1470399662 Marketing

1- شناسایی تقاضا و تکمیل فرم پیشنهادی تقاضا (RFP)

1470399671 SEO

2- بررسی تقاضا و ارزیابی اعتبار آن توسط واحد مدیریت پروژه

1470399715 E Commerce

3- ارجاع به واحد امور فناوران و شرح دقیق جزئیات فنی پروژه

1470399674 App Development

4- جستجو در بانک امور فناوران و استعلام از مراجع برای یافتن شرکت فناور مناسب

1470399667 Newsletter

5- ارتباط واحد امور فناوران با شرکت فناور در صورت وجود شرکت فناور و کسب اطمینان از توانایی این شرکت در پاسخگویی کامل به نیاز صنعتی

1470399656 Branding

6- معرفی شرکت فناور و فرد رابط به مدیر پروژه