آدرس

تهران-خیابان آزادی-بلوار شهید جواد اکبری-کوچه اتکا-پلاکــــــــــ 7-طـــــبقه اول

ساعت کاری شبکه

08:00 الی 16:45
شنبه تا چهارشنبه

راه های تماس

تلفن: 65013040-021
021-65013120
021-65013098
021-65013190