بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1402

حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1402

حضور شبکه تبادل فناوری در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1402 به همراه مرکز راهبری ستاد...

ادامه مطلب