تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • چالش نوآوری توسعه فرآورده‌ها یا روش‌های نانوانکپسوله‌کردن مواد مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
رویدادهای پیش رو
 • ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
  نمایشگاه بین المللی باتری قابل شارژ
  شبکه باتری نانو ایران
 • ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
  سیستم های ذخیره سازی بر اساس باتری های لیتیوم یون برای پشتیبانی شبکه و برنامه های کاربردی خودرو
  شبکه باتری نانو ایران
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری